Wat we doen

 

Interim- en adviesbureau voor finance & control

Op basis van kernwaarden professionaliseren en integreren wij de controlfunctie in uw organisatie. Wij bieden hiervoor verschillende diensten aan.

 

Interim management & dienstverlening, oplossingen op maat

Lichthuys helpt u met finance & control en bedrijfsvoeringsvraagstukken. Denk hierbij aan interim management, projectmatige vraagstukken zoals fusie, sanering, invoering van nieuwe wet- en regelgeving, systeemimplementaties of het realiseren van een snelle kwaliteitsverbetering.

 

Inrichten van uw controlomgeving: een onafhankelijke risk functie

Lichthuys helpt u invulling te geven aan de controlfunctie, gebaseerd op uw ambitie met als vertrekpunt het wettelijk vereist minimum. Wij sluiten hierbij zo veel mogelijk aan op de (ontwikkel)mogelijkheden die uw huidige controlomgeving heeft. U heeft inzicht in de samenhang van het management control framework en kent de opgave en weet uw controlambitie waar te maken.

Wij bieden hierin verschillende diensten aan. Wij kunnen als controller uitvoering geven aan de controlambities, maar ook met diensten als adviseur, coach of interim ondersteuning helpen wij organisaties beter in control te komen en te blijven.

 

Begeleiding van zelfevaluaties

Lichthuys begeleidt uw RvC of RvT bij de jaarlijkse zelfevaluatie. Meer weten over wat wij u voor kunnen betekenen: Goed bestuur, verdient goed toezicht.

 

Overige diensten, coaching, advies, incident management

Lichthuys helpt als coach, adviseert bestuur, management en toezichthouders en heeft brede ervaring in het managen van incidenten vanuit de invalshoek finance & control.