Over Lichthuys

Lichthuys, professionals in finance & control, vastgoed en wonen

De naam Lichthuys doet denken aan een vuurtoren. Eén van de functies van een vuurtoren is die van een baken zijn. Behoeden voor onverwachte obstakels, maar ook op afstand helpen te navigeren en richting te bepalen.

Laat dat nou precies de rol zijn die wij als onafhankelijk dienstverlener op het terrein van finance & control voor u willen vervullen.

Wij willen graag het verschil maken, om u – de kapitein op het schip – te ondersteunen bij het bepalen van de juiste koers en bij het nemen van de juiste richtinggevende beslissingen. Om die rol te kunnen vervullen moeten wij soms tegenkracht bieden of een ander licht op de zaak werpen. Daarom blijft onze slogan ook: “voor tegenkracht”. Tegenkracht om besluitvorming te verrijken en te onderbouwen.

Elke vuurtoren heeft zijn eigen karakter. Er is er geen één hetzelfde. De oudste van Nederland is de Brandaris op Terschelling. De opening was in 1594 en de naam is afgeleid van Sint Brandarius, een heilige uit die tijd. Heilig willen we niet zijn, maar wel persoonlijk en betrokken. Lichthuys is een puur mensenbedrijf. Persoonlijk en betrokken met finance & control professionals.

Lichthuys schept waarborgen voor een goede control situatie. Een passend management control framework inrichten en ondersteunen bij de implementatie en uitvoering ervan behoort tot onze kernactiviteiten. Tegenkracht bieden in afwegings- en besluitvormingstrajecten maakt dat kwaliteit wordt toegevoegd aan de keuzes van MT, bestuur en RvC. Tegenkracht helpt het bestuur de goede dingen te doen en control toetst of de dingen goed gedaan worden.

 

Tegenkracht versterkt intern toezicht.Tegenkracht professionaliseert. Tegenkracht draagt bij aan het realiseren van de ondernemingsdoelstelling.