contact | harrietmaris@lichthuys.nl | +31 (0) 30 767 05 64

NIEUWS

Kennisbijeenkomst ‘De impact van de OOB-status voor de interne organisatie’

Donderdagavond 3 oktober vond weer een associébijeenkomst plaats in ons kantoorgebouw Creative Valley. Het doel van deze avonden is het nog beter leren kennen onze opdrachtgevers en kennisuitwisseling.

Elke bijeenkomst heeft een bepaald thema. Ditmaal kwam de OOB-status aan bod, de impact hiervan voor de interne organisatie en de relatie met de accountant. En dat is geen sinecure.

Na een inleiding op het onderwerp door John Seegers hebben we, onder begeleiding van Piet Klop, die inzicht deelde over de betekenis van de OOB-status voor het werk van de accountant, met zijn allen gediscussieerd over vraagstukken als “Wat betekent de OOB voor corporaties”, “Waar sta ik als corporatie in het gesprek met de controlerend accountant”, “Goede voorbereiding is het halve werk”. Een van de conclusies is dat zelf de regie nemen essentieel is. Het werken met goed onderbouwde papers helpt hierbij.

Na deze workshop hebben we, onder het genot van een hapje en een drankje, nog volop doorgepraat over dit onderwerp en ervaringen uitgewisseld.

We kijken met veel plezier terug op deze geslaagde avond. Mocht u meer willen weten over het thema, laat het ons weten.