contact | harrietmaris@lichthuys.nl | +31 (0) 30 767 05 64

Jan Pieter van de Dijk

“Het daadwerkelijk realiseren van verbeteringen binnen een organisatie waarbij mensen zowel op de werkvloer als op bestuurlijk niveau het gevoel hebben dat ze vooruit gaan is het mooiste wat er is. Het bij elkaar brengen van deze werelden is de kunst.”

Jan Pieter is veelal actief in opdrachten waarbij hij verant­woor­delijk is voor de financiën. Hij is een ambitieuze en resultaatgerichte manager die voornamelijk wordt ingezet als interim CFO, controller of finance mana­ger. Met zijn brede bedrijfskundige achtergrond en zijn gevoel voor bedrijfsvoeringsprocessen is hij zowel binnen het bedrijfsleven als de not for profit markt inzetbaar. 

Jan Pieter is gewend te acteren in politiek-bestuurlijk complexe omgevingen en heeft veel ervaring met financiële processen, informatie­management en vastgoed. Hij werkt vanuit grote inhoudelijke betrokken­heid met accent voor ontwikkeling en vernieuwing van processen op conceptueel niveau. Bovendien brengt hij structuur aan en helpt hij organisaties naar een hoger plan.

Jan Pieter studeerde na zijn HEAO opleiding via een masterclass programma af in Bedrijfskunde aan de Universiteit van Nijmegen.