contact | harrietmaris@lichthuys.nl | +31 (0) 30 767 05 64

NIEUWS

Het toezichthouderscontrol instrument (TCI)

Een vijftal jaar geleden heeft John Seegers, in het kader van ‘permanente educatie’, zijn master Management Consultancy afgerond aan de Erasmus Universiteit. Voor zijn masterthesis heeft hij zich beziggehouden met de ontwikkeling van het zogeheten toezichthouderscontrol instrument (TCI). Hieronder leggen wij u uit wat dit precies is en wat het instrument mogelijk voor u kan betekenen.

Het toezichthouderscontrol instrument (TCI) is in 2013 ontwikkeld om vanuit het perspectief van een interne toezichthouder (commissaris) het organisatiebeeld te ordenen en te toetsen in welke mate de organisatie in control is. In de masterthesis werkt John Seegers het TCI als voorbeeld uit op woningcorporaties, maar dit instrument is in principe voor alle organisaties toepasbaar.

Het TCI combineert wetenschappelijke onderzoeken van o.a. Mintzberg & Lampel (strategiescholen), Kocks (Balanced Control Approach [BCA] en Rabbit Hill Model [RHM]), Simons (4 levers of control), Goold & Gampbell (besturingsstijl) en Ten Have e.a. (besturingsparadoxen) met de corporatie-specifieke context tot een praktisch toetsingsinstrument voor commissarissen, bestuurders en controllers.

Het TCI geeft inzicht aan de hand van verschillende invalshoeken en op verschillende momenten in de beleidscyclus. Hierbij worden corporaties uiteindelijk ingedeeld in één van de 4 onderstaande archetypen met elk, in de verschillende contexten, hun eigen sterke en minder sterke punten:

  1. Bestuurde corporatie: stuurt o.b.v. heldere strategie met bijbehorende prestatieindicatoren
  2. Gestuurde corporatie: stuurt o.b.v. krachtige strategie zonder vertaling naar bijbehorende prestatieindicatoren
  3. Sturende corporatie: laat haar strategie en handelen sterk beïnvloeden door haar omgeving
  4. Onbestuurbare corporatie: dit is een meebewegende corporatie, er is geen strategie en er zijn geen prestatieindicatoren

Lichthuys heeft de ambitie het TCI model verder uit te werken tot een voor een breed publiek toepasbaar instrument. Mocht u meer willen weten over de toepassingsmogelijkheden of de doorontwikkeling van het TCI, neem gerust contact met ons op.

Hieronder kunt u de masterthesis downloaden:
Masterthesis John Seegers (2013). Toezichthouderscontrol instrument (TCI)