contact | harrietmaris@lichthuys.nl | +31 (0) 30 767 05 64

NIEUWS

Goed bestuur, verdient goed toezicht

Lichthuys begeleidt zelfevaluaties

Een Raad moet deskundig, onafhankelijk, kritisch, integer en transparant zijn. Dat gaat niet vanzelf. De (verplichte) zelfevaluatie is daarbij een steeds belangrijker hulpmiddel geworden om de Raad te professionaliseren.

Lichthuys begeleidt deze zelfevaluaties met zeer ervaren professionals in het domein van toezicht, bestuur en wetenschap. Het zijn emeritus professor Jan Moen, schrijver van de boeken “Hectiek in de bestuurskamer” en “Kleur bekennen”, en John van der Meulen een ervaren bestuurder in maatschappelijke organisaties. Beiden hebben ze ruime ervaring met zelfevaluatie van Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen. Toezichthouders van ziekenhuizen, zorgcentra, onderwijsinstellingen en woningbouwcorporaties waren reeds hun opdrachtgevers.
Zij gaan voor het goede gesprek om met u als toezichthouder weer energie en inspiratie op te doen, en de leercurve van uw Raad te laten stijgen.

De begeleiding van de zelfevaluatie wordt op maat aangeboden. In het intakegesprek wordt bepaald wat gewenst is.
De volgende onderwerpen komen in dit gesprek aan de orde, rekening houdend met de historie van de Raad.

  • Doel van de zelfevaluatie
  • Wijze van procesbegeleiding
  • Wijze van vastleggen ontwikkelafspraken
  • Kosten

Interesse in een intakegesprek, laat het ons weten. U kunt hiervoor contact opnemen met Harriet Maris via          030 767 05 64 of harrietmaris@lichthuys.nl.