contact | harrietmaris@lichthuys.nl | +31 (0) 30 767 05 64

NIEUWS

Associébijeenkomst ‘Opstellen intern controleplan’

Gisteravond 21 november heeft Lichthuys voor de tweede keer een associébijeenkomst georganiseerd in ons kantoorgebouw Creative Valley. Het doel van deze avonden is het leren kennen van het bedrijf en zijn opdrachtgevers en tevens ontmoeting en kennisuitwisseling tussen onze werknemers en associés.

Elke associébijeenkomst heeft een bepaald hoofdthema. Ditmaal kwam het opstellen van een intern controleplan aan bod.

Na een inleiding op het onderwerp van de hand van John Seegers hebben we, onder begeleiding van John van der Meulen, met zijn allen gediscussieerd over vraagstukken als “Waarom heb ik eigenlijk een controleplan nodig?”, “Hoe haak ik de leefwereld aan de systeemwereld van zo’n controleplan?” en “Kunnen we in plaats van het proces, niet beter de uitkomst auditen?”. Uit de leerzame discussie die hieruit ontstond bleek onder andere dat het type bedrijf bepalend is voor het soort controleplan dat wordt opgesteld. Verder trokken we de conclusie dat er een moment ingebouwd zou moeten worden voor evaluatie, reflectie en verbetering. Dit moment ontbreekt vaak. Na deze workshop hebben we, onder het genot van een hapje en een drankje, nog volop doorgepraat over dit onderwerp en ervaringen uitgewisseld.

We kijken met veel genoegen terug op deze geslaagde avond en hopen een ieder opnieuw te mogen verwelkomen bij de volgende associébijeenkomst!