Associébijeenkomst ‘Opstellen intern controleplan’

Gisteravond 21 november heeft Lichthuys voor de tweede keer een associébijeenkomst georganiseerd in ons kantoorgebouw Creative Valley. Het doel van deze avonden is het leren kennen van het bedrijf en zijn opdrachtgevers en tevens ontmoeting en kennisuitwisseling tussen onze werknemers en associés. Elke associébijeenkomst heeft een bepaald hoofdthema. Ditmaal kwam het opstellen van een intern controleplan aan bod. Na […]